10e plicht voor iedere oprecht gelovige

10. Zijn persoonlijke vijanden weldoen en zegenen en voor hen bidden, en goed doen aan degenen die ons goed doen, en kunnen doen.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

Geestelijke vriendschap

De waarde van geestelijke vriendschap: meerdere kooltjes zorgen voor een goed vuur.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

9e plicht voor iedere oprecht gelovige

9. Zijn gevoelens ten aanzien van schepselen verloochenen en het lichaam onderwerpen.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

8e plicht voor iedere oprecht gelovige

8. Zelfverloochening betrachten ten opzichte van eigen verstand, wil, krachten en bedoelingen.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

7e plicht voor iedere oprecht gelovige

7. Voor God en de mensen nederig zijn.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)