4e plicht voor iedere oprecht gelovige

4. Zich in God en Christus verlustigen en vermaken.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

Een vreemdeling

Wie met God wandelt, is slechts een vreemdeling op deze wereld.

John Bunyan (1628 – 1688)

3e plicht voor iedere oprecht gelovige

3. Liefdesuitgangen hebben naar God en naar Christus.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

2e plicht voor iedere oprecht gelovige

2. Leven door het geloof, dat steunt op Christus en op het verbond der genade.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

1e plicht voor iedere oprecht gelovige

1. Geloofsoefeningen hebben, die op Christus gericht zijn.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)