De gestalte van ons hart in onze verborgen onderhandeling met God

Ik denk dat als wij de gestalte van ons hart opmerken in onze verborgen onderhandeling met God, wij in staat kunnen zijn om een oordeel te vellen over onze toestand, omdat de ziel daar als het ware van alle valse vermomming ontdaan en naakt uitgeschud wordt.

Jacobus Koelman (1632 – 1695)

Ontmaskeren

Het is goed om onze zonden te ontmaskeren, opdat ze ons niet ontmaskeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)

De grootste zondaren

De grootste zondaren hebben de bekering het meest nodig.

John Bunyan (1628 –  1688)

2 soorten mensen

Er zijn 2 soorten mensen: die zeggen tegen God:Uw wil geschiede en die tegen wie God uiteindelijk zegt: jouw wil geschiede.

C.S. Lewis (1898 – 1963)

Vervalsing

Er is nooit een genadeweldaad geweest waarvan satan geen vervalsing gemaakt heeft.
Er werd nooit een goede munt uitgegeven, of valsemunters hebben iets gemaakt dat daarop lijkt.

J.C. Ryle (1816 – 1900)