De prediking van het Evangelie

Wanneer het Evangelie gepredikt wordt, begint tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus te druppelen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564) 

De beste tijd voor meditatie

Voor zonsopgang is de beste tijd voor meditatie. Dan is het hart van de mens nog als onbetreden sneeuw.

Anoniem

Meditatieve omgang met God

Meditatieve omgang met God kan men niet maken, maar men kan er zich wel op voorbereiden.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Zoek ogenzalf bij Christus

Zoek ogenzalf bij Christus om uw staat te oordelen overeenkomstig het Woord van God.

William Guthrie (1620 – 1665)

Als God veroordeelt

Als God veroordeelt is er geen hoger beroep mogelijk.

Thomas Watson (1620 – 1686)