Beloofde vrijheid

Het is ondankbaar om te begeren wat God verboden heeft, terwijl wij vrijheid hebben om te bidden om hetgeen God beloofd heeft, en dat genoeg is.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Hongeren naar Christus

Blijf steeds naar Hem hongeren, want er is verzadiging in het hongeren naar Christus.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

De zonde en Christus

Zolang de zonde ongezien blijft, zal Christus ongezocht blijven.

Matthew Mead ( 1622 – 1699)

Vitale vragen

We moeten het aandurven aanvechtbare dingen te zeggen als daardoor de vitale vragen maar aan bod komen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

De fout van velen

De fout van velen is niet dat ze een onwaarheid geloven, maar dat ze een belangrijke waarheid niet geloven.

Blaise Pascal (1623 – 1662)