Als bidden iets voorstelt

Als bidden iets voorstelt, dan moet dat toch wel in het bijzonder het geval zijn als we ons goed willen gedragen, maar niet weten hoe we dat moeten doen.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

De verhouding tussen God en mens

Wie de vraag naar de verhouding tussen God en mens stelt, stelt de vraag naar Christus.

Prof. dr. W. van Vlastuin

De ziel en het lichaam

Als de ziel het lichaam niet hemels en geestelijk maakt, zal het lichaam de ziel aards en vleselijk maken.

William Bates (1625 – 1699)

Navolging

Navolging is geen kwestie van streven, maar van sterven.

Prof. Dr. H. van den Belt

De dagelijkse geestelijke balans

Maak dagelijks uw geestelijke balans op;
Onderzoek hoe de zaken staan tussen God en uw ziel.

Thomas Watson (1620 – 1686)