De sabbat komt weldra weer

Als het neervallende stof van de wereld aan de raderen van onze genegenheden kleeft, zodat wij nauwelijks naar de Heere kunnen bewegen, komt weldra de sabbat weer, waarop de raderen van onze genegenheden gesmeerd worden en zij weer soepel kunnen bewegen.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Christelijk en heidens werk

Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren.

Anoniem

Ware liefde

Ware liefde is zeer sterk, ook al treffen de gehuwden bij elkaar niet die perfecte eigenschappen aan die anderen sieren; zij nemen genoegen met het deel en het lot dat hun van de Heere is toegevallen.

Petrus Wittewrongel (1609 – 1662)

De dood

De dood is de grote gelijkmaker.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen

Hij die zich de genoegens der zonde niet wil ontzeggen, en de voorrechten en voordelen dezer wereld, om Christus’ wil, niet wil derven, zal, als het op stuk van zaken aankomt, wel nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen.

Matthew Henry (1662 – 1714)